GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Naše společnost Air Pro  s.r.o. považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation).

Proč potřebujeme vaše  osobní údaje a jaké jsou možnosti uplatnění vašich práv v souvislosti, které s tím souvisejí?

Vaše  osobní údaje zpracováváme za účelem  poskytnutí cestovních  služeb.( Jméno a příjmení, datum nar., národnost, e-mail, telefon, číslo a platnost cestovního dokladu)

Tyto  údaje jsou evidovány naší cestovní kanceláři  na dobu nezbytně  nutnou.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují služby a orgány státní moci.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Práva zákazníků týkajících se správy osobních údajů

Právo na informace

Máte právo na informace o zpracování vašich osobních údajů. Tyto informace připojíme i k vaší žádosti o přístup k osobním údajům.

Přístup k osobním údajům

Pokud potřebujete další informace o konkrétních osobních údajích, máte právo na informaci, jestli zpracováváme vaše osobní údaje. Taktéž máte právo na poskytnutí kopií vašich osobních údajů a sdělení podrobností o jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo na přístup k seznamu vašich práv – oprava, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu.

Odvolat souhlas

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Jakmile odvolání obdržíme, nebudeme již pro tyto účely vaše osobní údaje zpracovávat.

Vaším právem je obdržet informace o Vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo smazání nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Jsme povinni Vaše osobní údaje na Vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemně na malaskova@airpro.cz.