Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Společnost Air Pro s.r.o. využívá veškeré údaje získané od návštěvníků výhradně pro interní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Pokud není udělen výslovný souhlas návštěvníků, Air Pro s.r.o. využívá jejich osobní údaje pouze a výhradně v rozsahu, který umožňuje zákon o ochraně osobních údajů, zejména § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6.

Jak shromažďujeme informace?
Shromažďujeme informace o vašich návštěvách, jako je poskytovatel služeb, typ prohlížeče, operační systém, naše webové stránky, které navštěvujete, a datum a čas vašeho přístupu, abychom mohli optimalizovat váš čas strávený na našem webovém serveru. Získáváme také informace o tom, ze kterých webových stránek jste náš server navštívili.

Můžeme si ponechat vaše jméno a případně další osobní údaje, jako je vaše poštovní nebo e-mailová adresa, pokud nám je poskytnete. Volitelně vás můžeme požádat o poskytnutí informací o vašich osobních nebo profesních zájmech, demografických údajích, zkušenostech s našimi produkty a informací, jak si přejete být kontaktováni. Tyto informace používáme pro přípravu nabídek přizpůsobených vašim zájmům.

Odkazy
Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky. Společnost Air Pro s.r.o. neodpovídá za obsah ani za postupy ochrany osobních údajů na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně údajů na každé stránce, která od vás shromažďuje údaje. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Air Pro s.r.o. se vztahují výhradně na informace shromažďované společností Air Pro s.r.o.