Cesty pro náročné - NEPÁL - BHÚTÁN

Tajemství v nitru velehor a himálajské království ve znamení DRAKA, nedotčená země s mýtickými bohy. Poprvé otevřeno pro turisty v roce 1974.

Program zájezdu: Západní Bhútán
Termín: září - řijen, duben - květen
Minimální počet: 6 cestujících

1. den čtvrtek - odlet z Prahy do Káthmandú, předpokládaný přílet ve 22.00 hodin místního času, transfer do hotelu.

2. den pátek - snídaně, prohlídka historického jádra města: Durbar Square - staré sídlo nepálského krále, Swyambhunath - budhistický chrám, symbol káthmandského údolí.

3. den sobota - snídaně, možno fakultativně ranní let kolem nejvyšší hory světa Mt. Everestu, návštěva a prohlídka Pashupatinathu - pro hinduisty nejsvatější místo na břehu řeky Bagmati, místo pro kremace, Buddhanath - jeden z největších buddhistických chrámů v Asii, Patán - město se starověkou atmosférou a nejhezčí nevárskou kulturou v Nepálu.

4. den neděle - snídaně, návštěva dalších menších nepálských měst, např. Bhaktapuru, Bumgamati, odpoledne volno.

5. den pondělí - snídaně, letecký přesun z Káthmandú do Bhutanu - město Paro (2 280 m n.m.), vyřízení cestovních formalit, transfer do hotelu (cca 30 min.), prohlídka města, obchodů, večeře.

6. den úterý - snídaně, odjezd na prohlídku staré pevnosti Drukgyel Dzong (18 km), která jistila vstup do posvátného údolí proti nepřátelům, na zpáteční cestě návštěva typické místní farmy, krátká prohlídka kláštera Kyichu Lhakhang ze 7. století, návštěva bhutanského národního muzea Ta Dzong (sbírka bhutanských národních klenotů, malované thangkhy) umístěném v staré strážní věži (Ta Dzong) nad mohutnou pevnosti Paro Rinpung Dzong - typický příklad bhutanské architektury, svatyně Tshogsing Lhakhang - středem pozornosti svatyně je komplex čtyř řezbářských zobrazení Buddhismu, večeře.

7. den středa - snídaně, odjezd ke známému Satsam chortenu, (dvouhodinová procházka), ke klášteru Taksang (nejznámější duchovní klášter zasazený ve skále ve výšce 900 m nad údolím - v překladu Tygří hnízdo, spojené s nejznámějším věrozvěstem Guru Rimpoche, který údajně do blízké jeskyně přilétl na létajícím tygru v 8. století při své misionářské cestě z Indie. Hlavní budova vyhořela v roce 1998 a vláda Bhutanu usiluje o rekonstrukci do původního stavu. Přejezd do Thimphu, ubytování, večeře.

8. den čtvrtek - snídaně, celodenní prohlídka památek a zajímavostí města Thimphu (cca 45 000 obyvatel), návštěva místních rukodělných center, malování tangkh, výroba masek, látek, atd. Memorial Chorten, tržiště. Praporkoviště nad městem, odkud je nádherný výhled na okolní panorama, po cestě lze shlédnout národní zvíře Bhutanu Golden Takina. Navštěva místní poštovního úřadu, sbírka bhutanských známek je jednou z nejhezčích na světě, večeře.

9. den pátek - snídaně, tříhodinový přejezd přes sedlo Dochula (3 048 m n. m.) do Punakha - staré zimní hlavní město, při jasném počasí panoramatický výhled na Východní Himálaj a nejvyšší bhutánskou horu Gangar Puensum (7 554 m n. m.), návštěva Punakha Dzong - mohutná pevnost se svatyněmi, vyhlídkami na město, ubytování, večeře.

10. den sobota - snídaně, odjezd ke klášteru Gantay Gompa v Černých horách, kde můžeme při troše štěstí zahlédnout černokrké jeřáby. V Gangtey je starobylý klášter, obydlený pouze v létě. Při zpáteční cestě přes Thimph do Paro zastávky na dalších zajímavých místech, večeře.

11. den neděle - snídaně, transfer na letiště odlet do Káthmandú, odpoledne volno

12. den pondělí - snídaně , odlet do Prahy v odpoledních hodinách

13. den úterý - přílet do Prahy

Cena zahrnuje:
zpáteční letenku Praha-Káthmandú-Praha
zpáteční letenku Káthmandú -Paro- Káthmandú
víza a pobyt v Bhutanu
plná penze v Bhutanu
ubytování a snídaně v Káthmandú
dopravu dle rozpisu dle rozpisu
vstupy
průvodce

Cena nezahrnuje:
letištní poplatky v Bhutanu
letištní poplatek Káthmandú
víza do Nepálu po příletu